Radon er en radioaktiv ædelgas, som har sit udspring fra uran. Den forkommer i større eller mindre grad i jorden, såkaldt jordradon, hvilket er den mest almindelige årsag til radonproblemet i inddørluft. Men radon kan også komme fra byggematerialer, i Sverige er blå beton det byggemateriale som forårsager problemer. Blå beton blev anvendt som byggemateriale mellem årene 1929 til 1975 og indeholder skifer. Den blå beton kan være højstrålende eller lavstrålende alt efter hvilken skifer der brydes.

Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige (SSM) skønner at der hvert år dør ca. 500 mennesker i Sverige på grund af cancer i lungerne og luftvejene forårsaget af radon. Risikoen for påvirkning stiger i takt med eksponering for radon. Folketinget har i den anledning opsat et delmål, der lyder på, at alle bostande skal ligge under en grænse på 200 Bq/m3 frem mod år 2020. Eftersom radon hverken kan lugtes eller ses kræves en måling for at opdage gassen, målinger som Eurofins udfører.

Har dit hus for høj radontal?

Eurofins tilbyder udtyr til måling af radon i inddørsluft, drikkevand og jord. Det som kræves for at gennemføre en måling er, at du bestiller måleudstyr af Eurofins. Vi leverer det rigtige udstyr til dig, som du efter afslutningen på måletiden returnerer til os. Vi analyserer sporfilmene og sender efterfølgende en målerapport.

Den analyseteknik vi anvender er avanceret og vores metoder er akkrediteret af SWEDAC. Dette gør os meget sikker i måling af radon. Nøjagtigheden kontrolleres regelmæssigt gennem kallibreringsmålinger hos Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige. For mere information om radon se Spørgsmål og Svar i menuen eller besøg: Den svenske Strålesikkerhedsmyndigheds hjemmeside.

Hvis du allerede har målt radon i din bostand, bør du huske på, at radonniveauet kan forandres hvis du begynder at renovere. Ny ventilation eller udskiftining af vinduer kan påvirke niveauet ligesåvel. Hvis der med åren slår små sprækker i grunden, kan radon let trænge gennem disse fra jorden.