Måling af inddørsluft

Målemetoden

Radonniveauet i inddørsluft udføres med såkaldte sporfilm detektorer der er cirka lige så store som en snusdåse. Sporfilm detektorerne er passive detektorer, hvilket betyder at de ikke udsender noget signal. I virkeligheden er detektoren helt uden elektriske komponenter og består blot af plast. Den behøver heller ikke tændes forudfor målingens påbegyndelse. Detektoren tages blot ud af den lufttætte aluminiumspose som den er leveret i - og så er målingen igang! Målingen afsluttes når den stoppes tilbage i posen og sendes til laboratoriet for analyse.

Et målesæt til måling af radon i inddørsluft indeholder detektorer, måleinstruktion og måleprotokol. I prisen indgår alayse og målerapport. Betaling sker ved faktura som medfølger målepakken (30 dages netto).

Langtidsmåling

Hvis en måling i en bostand udføres i overensstemmelse med de svenske Strålesikkerhedsmyndighed anbefalinger, gives en det målte radonniveau for bostanden som en årsgennemsnitsværdi. De anbefalinger som derefter skal følges indebærer, at målingen skal vare mindst 60 dage og at målingen skal udføres inden for fyrringstiden (1. oktober - 30. april). Desuden skal en måling udføres med mindst én detektor på hver etage med boboelsesrum. Med beboelsesrum menes eksempelvis soveværelse, opholdsstue, spisestue eller køkken. Vaskeri, toilet eller bruseniche regnes ikke som beboelsesrum. Mindst 2 detektorer pr. bostand er også et krav. Det gode ved at have en årsgennemsnitsværdi af radonniveauet i sin bostand er, at det er både pålidelige og sammenlignlige målinger. Desuden er årsgennemsnitsværdien det mål, som myndighederne efterspørger, f.eks hvis man vil ansøge om skattefradrag på grund af for høj radonniveau. Bemærk at målinger i arbejdslokaler ikke er berettiget til årsgennemsnitsværdi men bør alligevel udførers på lignende måde for at give pålidelige værdier.

Korttidsmåling

En vejledende korttidsmåling kan udføres hvis tiden er knab eller som hurtig kontrol for at finde ud af om udført radonsanering har givet effekt. Målingen skal forløbe i mindst 7 dage (længere måletider giver mere pålidelige måleværdier). Resultatet er i nogle tilfælde usikkert og bør derfor tolkets. Bemærk at en rådgivende korttidsmåling ALDRIG kan give en årsgennemsnitsværdi. En vejledende måling bør altid opfølges med en langtidsmåling.

Radonmåling i jorden

Radonniveauet i jord er målt med jordradondetektorer, der graves ned i jorden i ca 1 meters dybde. Målingen skal forløbe over 4-5 dage. Vi anbefaler to jordradondetektorer for undersøgelse af hver specifik boliggrund. Jordradondetektorer levers med brugsanvisning og måleprotokol. Betalingen sker ved faktura der sendes seperat.