Radon er en radioaktiv ædelgas, hvis hyppigste isotop radon-222 indgår i uran-238's henfaldskæde. Leddet før radon-222 er radium-226. Radon henfalder med en halveringstid på 3,8 døgn, dvs at en hvis mængde radon bliver halveret efter denne tid. Når radon henflader dannes en ny kæde af grundstoffer, "radondøtre", som også er ustabile. Når radon og nogle af "radondøtrene" henfalder opstår alfastråling. Denne stråling er heliumkerner som kan skade når de rammer kropsvæv.

Nej, radon hverken lugter eller smager. Desuden er radon en ædelgas, hvilket betyder at den ikke reagerer med andre grundstoffer. Den eneste måde at finde ud af om radon er i luften eller i vandet er derfor ved udførelse af målinger

Radon dannes naturligt i jorden og trænger op gennem sprækker. Normalt fortyndes radongassen i atmosfærenog udgør derfor ingen fare. Men når radon trænger ind i lukkede rum såsom bostande eller miner kan radonniveauerne bliver høje og dermed udgøre en fare for dem som befinder sig i disse rum. Hvor store farerne er afhænger af eksponeringen, dvs. på radonniveauet og den tid man udsættes for niveauet, desuden er kombinationen af langvarig eksponering af radon og tokasrøg ekstra risikofyldt. Den svenske strålesikkerhedsmyndighed (SSm) estimerer at ca 500 mennesker dør om året af cancer i lungerne eller luftvejene grundet radon. Den gennemsnitlige risiko for os såvel som for svenskerne er derfor på ligefod med risikoen for at blive dræbt i traffikken.

Simplest og billigst er at måle med sporfilmdetektorer.

Sporfilmdetektoren består af en sporfilm, et lille gennemsigtigt plastikstykke, der ligger indeni et hylster af elektrisk ladet plast. Radon er en ædelgas hvilket radondøtre ikke er, på denne måde søger radonfasen, men ikke radiodøtrene, ind i detektoren via diffusion. radongassen inden i detektoren henfalder og afgiver alfapartikler (heliumkerner). En del af de alfapartikler som rakker filmen (plastikstykket) og forårsager mekanisk skade i yderstykket, den såkaldte spore. Ved afslutning af måling behandles filmene i en varm ludopløsning under nogle timer der medfører at sporen bliver så tilpas store at de kan identificeres med et mikorskop. Sporen beregnes med et billedanalyseprogram og radonniveauet kan beregnes adfra antal spor samt eksponeringstiden. Hele systemet kalibreres gennem sammenligning med film som i svensk tilfælde sende til den svenske strålesikkerhedsmyndighed (SSM) for at eksponeres under kendte radonniveauer.

Langtidsmåling (kan give årsgennemsnitsværdier, godkendt af myndighederne) skal forløbe over mindst 60 dage under fyrringssæsonen (1. oktober - 30. april). Korttidsmålinger (kun vejledende målinger, ikke godkendt af myndighederne til årsgennemsnitsværdi) skal forløbe over mindst 7 dage (længere måletider give en mere sikker måleværdi).

Selvfølgelig kan det det! De højeste radonniveauer i huse er forårsaget af radon der trænger op fra jorden. Når der er undertryk i uset kan jordradon suges ind i huset; undertryk skabes blandt andet når temperaturen er højre indenfor end udenfor, hvilket antages for at være tilfældet under fyrringssæsonen (1. oktober - 30. april). Jordradon kan komme fra den naturlige jord eller fra fyldstof under huset. Det kan følges med luft der kommer ind via revner og /eller huller i bundplanen eller kældervæggene. Hus med krybekælder kan i visse vejrforhold få meget høje radonniveauer på grund af lækage af luft fra rum under huset.

Du skal bare starte med at lave en radonundersøgelse hvortil du vil få passende foranstaltninger. For yderligere råd og hjælp kan du kontakte miljøkontoret hos kommunen eller gå ind på Svensk radonforenings hjemmeside.det er vigtigt at huske på at radonproblemet sædvanligvis kan afhjælpes.

Du bør huske på at renoverinf kan forårsage ændringer i husets radonniveau. Ny ventilation eller udbytning af vinduer kan påvirke niveauet. Med årene kan også små sprækkke i husgrunden dannes hvor radon kan trænge ind fra jorden. Du bør ikke vente i mere end 10 år mellem hver måling.

I øjeblikket er der ingen generelle bidrag til at løse radonproblemer.

Ved nykonstruktion kan det være værdifuldt at vide om den jord der skal bygges på afgiver meget radongas, eftersom man derpå kan udføre forbyggende anlæg tidligt i byggestadiet. I visse tilfælde kræver kommunens byggetilladelse en undersøgelse af radonniveauet i jorden før byggetilladelse kan udstedes. Jordradonmåling bestiller du her.