Disse vilkår gælder når du handler på Eurofins Webshop Radon. Læs disse omhyggeligt.

General information

For at gennemføre en bestilling skal have fyldt 18 år. Indkommende bestillinger besvares med en ordrenekræftelse via email. Aftale om køb anses for at træde i kraft idet Eurofins bekræfter bestillingen. Eurofins forbeholder sig retten til at ændre eventuelle fejl i indholds- og prislisten på webshoppen. Alle bestellinger anses for bindende.

Priser

Priser i webshoppen angives i svenske kroner for privatpersoner og er inklusiv lovpligtig moms.

Priser i webshoppen angives i svense kroner for virksomhedskunder og er eksklusiv lovlpligtig moms.

Prisen under disse købevilkår angives i svenske kroner og er inklsiv lovpligtig moms.

Forsendelse

Forsendelsesomkostninger bestemmes af aftalen og dækker over præveudtagningsmateriale til kunden samt raturnering af prøver til laboratoriet. For privatpersoner er fragt inkluderet, men ikke returporto, for at sende målepakken tilbage til Eurofins skal du indlevere prøverne hos det nærmeste postkontor eller benytte nærmeste postkasse. Du kan også indsende på nogle af vores indsendelseslokationer, se kortet på: http://www.eurofins.se/tjanster/provinlamning.html .

Prøvetagningsmateriale

Prøvetagningsmateriale indgår i prisen. Hvis prøvetagningsmaterialet bliver forlagt af kunden eller på anden måde bliver beskadiget kan dette debiteres med en afgift på 200,- pr. målepakke.

Betalingsvilkår

Betalingen foregår via faktura (30 dages betalingstid beregnet fra Eurofins leveringsdato, uanset hvornår prøven indsendes).

Levering

Normalt sendes bestillinger indenfor 1-3 dage. Vejledende korttidsmålinger sendes efterfølgende arbejdsdag året rundt. Bestilling af årsgennemsnitsværdi uden for fyrringssæsonen (1. oktober - 30. april) sendes i tide til næste målesæson. Leveringstid for analyserapport afhænger af hvilke analyser der vælges, men oversigter under normale omstændigheder ikke 20 arbejdsdage. For vejledende korttidsmålinger sendes rapporten direkte efter færdiggørelsen (2-3 dage).

Laboratoriet forebeholder sig retten til kun at udføre de analyser der fremgår af ordren, som har relevante resultatsværdier men hensyn til prøvens beskaffenhed ved ankomst. Prøvens beskaffenhed påvirkes eksempelvis af, om der er gået for lang tid mellem prøvetagning og ankomst til laboratoriet, om prøvetagningsingsinstruktionerne ikke følges samt om prøvematerialet er opbevaret i uegnet miljø. For jorddetektorer som indkommer senere end 10 dage efter prøvetagningsstart udstedes ingen rapporter grundet måleusikkerhed.

Laboratoriet rådgiver så vidt som muligt med bestilleren inden besltningen om dette tages.

Bestilleren står til ansvar for at prøven indleveres/indsendes i overensstemmelse med laboratoriets anviste logisikløsninger eller anden specifik aftale mellem bestilleren og laboratoriet. Hvis prøver beskadiges eller forsvinder under transporten vil laboratoriet yde erstatning herfor. Erstatningen vil aldrig være større end den erstatning som transportfirmaets forsikringselskab udbetaler for at dække denne skade eller dette tab.

Ved ikke afhentet pakke som returneres til Eurofins faktureres en afgift på mindst 350 SEK afhængig af leverencens volumen. Dette gælder også selvom kunden ønsker at foretage en omprøvetagning grundet prøvens beskaffenhed (s ovenfor). Anmodning om ny forsendelse af prøvetagningsmateriale skal inkldere dine undeoplysninger og det aktuelle ordrenummer. Som bestiller har du 6 måneder fra original betalingsdato til at anomde om en sådan bestilling.

Retorpolitik

Ifølge den svenske Distanceaftalelov har du som kunde ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag du modtager ordrebekræftelsen på din bestilling. Tilbagebetaling udstedes inden for 30 dage fra den dato hvor meddelelsen om ønsket brug af fortrydelsesret modtages af Eurofins.

Hvis du modtager prøvetagningsmaterialet og vil udøve din fortrydelsesret er du forpligtiget til at tilbadesende prøvetagningsmaterialet til Eurofins. Du er forpligtiget til at tilse, at der ikke bliver forårsaget skade på prøvetagningsmaterialet i den tid, hvor du er i besiddelse af prøvetagningsmaterialet. Prøvetagningsmaterialet skal sendes retur inden for 2 uger talt fra den dato meddelelsen om udøvelse af returret modtages af Eurofins. Returnering er på egen bekostning. Eurofins debiterer 200 SEK ved udeblivelse af returnering.

Er prøvet indsendt til analyse til os og opgaven påbegyndt frafalder fortrydelsesretten.

Reklamation

Kunder som vil gøre opmærksom på at der er begået fejl i analysearbejdet skal hurtigst muligt efter modtagelse af resultatet meddele denne fejl, dog under gældende målesæson. Findes fejlen hos Eurofins korrigeres rapporten så hurtigt som muligt og uden omkostninger for kunden. I de tilfælde hvor korrektion ikke er muligt tilbydes kunden en omkostningsfri erstatningsmåling.

Hvis analysefejlen er beseret på fejlsagtig information fra kunden debiters en administrativ afgift alt efter korrektionens varighed.

Ansvarsbegrænsning

Hvad der er blevet sagt og udover det, der foreskrives i den svenske Forbrugerservicelov, har Eurfofins intet ansvar for i forhold til fejl og /eller forsinkelser og står ikke til regnskab for nogen skade hverken direkte eller indirekte.

Personoplysninger

I forbindelse med bestilling godkender du at dine personoplysninger lagres og anvendes for at fuldføre vores forpligtelser over for dig. Dine personoplysninger kan blive anvendt i markedsførringsformål. I og med godkendelsen af disse købsvilkår give du samtyke til anvendning af personoplysninger. Du har ret til efter anmodning, at indhente de personoplysninger som findes registreret om dig. Hvis de er fejlagtige, ufuldstændige eller irrelevante har du ret til at anmode om tilrettelse eller sletning af oplysnigerne. Eurofins forpligter sig til, at dine personoplysninger ikke blive videregivet til tredjepart.

Rapporter fra bestilling som foretages via kommunens hjemmeside sendes i de tilfælde hvor given aftale finder sted til kommunens mijøkontor eller tilsvarende afdeling og bliver i jevnfør publicitetsprincippet en offentlig handling, de kan eventuelt blive publiceret på eksempelvis kommunens hjemmeside.

Øvrigt

Ved afslutning af bestillingen bekræfter kunden at denne del i og godkender disse købsvilkår samt har fyldt 18 år.

Efter gennemført bestilling frafalder Eurofins' ret til at ændre købsvilkårene.

I øvrigt gælder "Almen bestemmelse for opgave inden for laboratoriebranchen" vedtaget af FaL - den svenske Forening for akkrediterede Laboratorier.