Sisäilman radonpitoisuuden mittaus

Mittausmenetelmä

Sisäilman radonpitoisuus mitataan hieman jääkiekkoa pienemmällä radonmittauspurkilla, jonka sisällä on pieni polykarbonaattifilmi. Radonmittauspurkit ovat passiivisia detektoreita, mikä tarkoitaa, että ne eivät lähetä minkäänlaista signaalia. Mittauspurkissa ei ole lainkaan sähköisiä osia ja se koostuu vain muovista. Mittauspurkkeja ei myöskään tarvitsee laittaa päälle vaan mittaus alkaa, kun mittauspurkit otetaan ulos ilmatiiviistä alumiinipussista, joissa ne toimitetaan ja mittaus päättyy, kun mittauspurkit laitetaan takaisin pussiin ja lähetetään analysoitavaksi laboratorioon.

Sisäilman radonmittauksen mittauspaketti sisältää mittauspurkit, mittausohjeet ja mittauspöytäkirjan. Hintaan sisältyy analysointi ja mittausraportti. Maksu suoritetaan laskulla, joka toimitetaan mittauspaketin kanssa (30 päivän netto).

Pitkäaikaismittaus

Jos asunnon sisäilman radonmittaus tehdään säteilyturvaviranomaisen suositusten mukaisesti, ilmoitetaan mitattu radonpitoisuus asunnon vuosikeskiarvona. Suositukset, joita tällöin täytyy noudattaa, ovat: mittausajan täytyy olla vähintään 60 vuorokautta ja mittaus täytyy suorittaa mittauskauden aikana (1 marraskuuta - 30 huhtikuuta). Lisäksi mittaus täytyy tehdä vähintään yhdellä mittauspurkilla jokaisessa asuinkerroksessa, jossa on asuinhuoneita. Asuinhuoneiksi lasketaan esimerkiksi makuuhuone, olohuone tai keittiö. Pyykinpesutilaa, kylpyhuonetta tai vessaa ei lasketa asuinhuoneiksi. Vaatimusten mukaisesti mittaus tulee tehdä jokaisessa asunnossa vähintään kahdella mittauspurkilla. Asunnon radonpitoisuuden vuosikeskiarvon hienous on siinä, että se on erittäin luotettava ja vertailukelpoinen arvo. Lisäksi viranomaiset kysyvät radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa, jos esim. hakee verohelpotusta korkean radonpitoisuuden vuoksi. Huomioi, että työpaikkojen radonmittauksista ei saada vuosikeskiarvoa, mutta mittaus täytyy silti suorittaa samalla tavalla luotettavien tulosten saamiseksi.

Lyhyen aikavälin mittaus

Suuntaa-antava lyhytaikainen radonmittaus voidaan suorittaa, jos aikaa on rajoitetusti tai jos halutaan pikatarkistuksella selvittää onko toteutetulla radonkorjauksella ollut vaikutusta. Mittausaika on vähintään 7 vuorokautta (pidempi mittausaika antaa varmempia tuloksia). Joissain tapauksissa tulokset ovat epävarmoja ja vaativat siksi tulkintaa. Huomaa, että suuntaa-antavalla lyhytaikaisella mittauksella EI KOSKAAN saada vuosikeskiarvoa. Suuntaa-antavan mittauksen jälkeen täytyy aina tehdä pitkäaikaismittaus.

Maaperän radonpitoisuuden mittaus

Maaperän radonmittaus tehdään maaperädetektoreilla, jotka kaivetaan maahan noin 1 m syvyyteen. Mittaus kestää 4-5 vuorokautta. Suosittelemme kahta maaperädetektoria jokaista tutkittavaa talonpaikkaa kohti. Maaperädetektorit toimitetaan käyttöohjeiden ja mittauspöytäkirjan kanssa. Maksu suoritetaan laskulla joka lähetetään erikseen.