Radon er en radioaktiv edelgass som kommer fra Uran. Den forekommer i større eller mindre grad i bakken, såkalt bakkeradon, som er den vanligste årsaken til radonproblemer i inneluft. Men radon kan også komme fra bygningsmaterialer, i Norge er blåbetong det bygningsmaterialet som forårsaker problem. Den ble brukt som bygningsmateriale i årene 1929 og 1975 og inneholder aluskifer. Blåbetong kan være høystrålende eller vatstrålende avhegig av hvordan skiferen er brutt opp.

Statens stråleve

Har ditt hus for høye radonverdier?

Eurofins innehar utstyr for å måle radon i inneluft, drikkevann og grunn. Det eneste som trengs for at du skal få utført en måling er at du bestiller måleutstyr av Eurofins. Vi leverer rett utstyr til deg som du etter måletidens slutt returnerer til oss. Vi analyserer sporfilmene, og sender så ut en rapport.

Den analyseteknikken vi bruker er avangsert og våre metoder er akkreditert av SWEDAC. Dette gir oss sikre målinger av radon. Målesikkerheten kontrolleres regelmessig ved kalibreringsmålinger med Strålsäkerhetsmyndigheten. For mer inforamson om radon se spørsmål og svar i menyen eller besøk Statens stråleverns hjemmeside.

Om du alt har målt radon i din bolig bør du være klar over at ved renovering kan radinnholde i huset endres. Ny ventilasjon eller bytte av vinduer kan påvirke innholdet. Med årene kan også sprekker i grunnmur dannes, slik at radon lett kan trenge inn fra grunnen.