Måling i inneluft

Målemetoder

Radoninnholdet i inneluft utføres med s.k. sporfilmdetektorere som er ca like store som snusbokser. Sporfilmdetektorer er passive detektorer, som betyr at de ikke sender ut noe signal. Faktu er at detektoren helt mangler elektriske komponenter og bare består av plast. Den behøver ikke å slås på, men målingen starter når detektorene tas ut av den lufttette aluminiumsposen de leveres i og målingen avluttes når de puttes i returposen og sendes tilbake til laboratoriet for analyse.

En målepakke for måling i inneluft innehodler detektorer, måleinstruksjon og bruksanvisning. I prisen inngår analyse og målerapport.

Langtidsmåling

Om en måling i en bolig utføres i samsvar dem de anbefalinger som Statens strålevern angir, oppgis det en årsmiddelverdi. De anbefalinger som må følges er at målingene skal vare minst 60 dager og at målingen skal utføres i fyringssessongen (1. oktober- 30. april). Dessuten skal en måling utføres med minst en detektor i hver etasje med oppholdsrom. Som oppholdsrom regnes soverom, stue og kjøkken. Vaskerom, toaltett eller dusj regnes ikke som oppholdsrom. Minst to detektorer per hus er et krav. Det fine med å ha en årsiddelverdi av radoninnholdet i din bolig er at det er pålitelig og sammelignbar måleverdi. Vær oppmerksom på at målinger i arbeidslokaler ikke beregnes årsmiddelverdi, men bør utføres likt for å at det skal gi tilstrekkelig verdi.

Korttidsmåling

En rådgivende korttidsmåling kan utføres om tiden er knapp eller som en rask kontroll for å finne ut om en utført radonsanering ha gitt effekt. Målingen skal foregå minst 7 dager (lengre måletid gir sikrere måleverdier). Resultatenet er i noen tilfeller uskker og bør derfor tolkes deretter. Obervere at en rådgivende kortidsmålig ALDRI gir årsmiddleverdi. En rådgivende måling bør alltid følges opp av en langtidsmåling.

Radionmåling i grunn

Radinnholdt i grunn måles med markdetektorer som graves ned i bakken på ca 1 m dyp. Malinen skal pågå 4-5 dager. Vi anbefaler to jordetektorer for hvert hus som skal anlegges. Grunnradondetektorer leveres med bruksanvisning og måleprotokoll.