• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vad ska mätas?

Observera att om du inte är avtalskund och ska mäta Villa/Fritidshus så behöver du lägga en order per bostad.

Priser visas för kund: KUNGSBACKA KOMMUN - Rensa

{{ whatToMeasureNames["VF"] }}
{{ whatToMeasureNames["F"] }}
{{ whatToMeasureNames["A"] }}
{{ whatToMeasureNames["MR"] }}