Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

Vi rekommenderar två till tre markradondetektorer för undersökning av ett enstaka husläge.

Mätning med markradon detektor

Eurofins markradondetektorer grävs ned i marken på ca 1 m djup. Man kan med fördel använda ett 75 mm PVC-rör som man borrar ner i marken. Gräver man för hand gör man en pyramidformat hål som på bilden. Detektorn öppnas och placeras i hålet/röret. Det är viktigt att ingen luft kommer uppifrån, utan man vill mäta på markluften för att få ett värde på markradonet. Mätningen ska pågå ca 5 dagar, efter det tar man upp detektorn och stänger den. Efter det skickas detektorn i det medföljande svarskuväret till laboratoriet. Längre mätning än rekommenderad tid ger inte en bättre resultat, utan kan försvåra avläsningen. Det är viktigt att provet returneras på en gång efter avslutat mätning. Radon (222Rn) har en halveringstid på 3,8 dagar, om sönderfallet får pågår en längre tid blir det svårare att räkna ut vad markradonhalten är.

 

På laboratoriet mäter vi gammastrålningen från två isotoper som sönderfaller från radon, Vismut(214Bi) och Bly(214Pb). Utifrån mängden gammastrålning, kan vi räkna tillbaka till halten av markradon.

I detektorn kommer det även att fastna toron (220Rn), eftersom denna har en kort halveringstid 55,6 s så kommer allt toron att hinna sönderfalla innan detektorn är tillbaka till labbet och kan därför inte störa mätningen. Halterna av toron är inte farliga för människan och det finns inte heller någon lagstiftning angående toron.

Mät inte markradon

  • Om jordtäcket är tunt. Om man inte kommer till minst 0,7 m, så kommer luften att påverkas av vind och tryck. Man får inte ett representabelt värde.
  • Om man kommer ner till berg. Då behöver en gammamätning göras på berget istället.
  • Om det är tjäle i marken, mätningen blir mycket osäker.
  • Om hålet/gropen är vattenfylld. Vattnet kommer att förhindra att radonet fastnar i detektorn.
  • Om du borrat genom asfalt. Asfalten kommer att fungera som ett lock, halterna i hålet kommer inte att motsvara det verkliga värdet.

Se även Frågor & Svar om radon i mark

bESTÄLL DINA DETEKTORER HÄR