Radonsäsongen börjar gå mot sitt slut och för att få ett årsmedelvärde, behöver detektorn placeras ut innan den 1 mars.

Har ni koll på radonhalten?

Radon i inomhusluft är en allvarlig hälsorisk. Varje år dör 500 personer i lungcancer till följd av radon i inomhusluften. Med anledning av detta skärptes lagstiftningen avseende radon i bostäder och arbetsplatser under 2018. Arbetsgivare ansvarar över arbetsmiljön och att radonhalten understiger 200Bq/m3. Radonhalter kan bara identifieras via mätning.
Eurofins Radon erbjuder möjligheten att analysera radon i inomhusluft med ett enkelt tillvägagångssätt.

Nu till kampanjpris 220 kr per detektor (inkl. moms)

- 20% gäller t.o.m 23 februari 2023. Tänk på att påbörja er mätning före 1 mars för att hinna mäta i 60 dagar under eldningssäsong, 1 okt - 30 april.

Radon kan finnas i alla typer av hus

Radon är en luktfri, färglös radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radon är osynligt, luktar inget och smakar inget. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Vanligaste radonkällan är från marken runt och under fastigheten. Hur mycket radon som kommer in i fastigheten beror på markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rörgenomföringar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m.

Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, sk. blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften. Blåbetong tillverkades från 1929 till 1975.

Eurofins Radon Testing Sweden AB är ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Hur du mäter:

För att få ett årsmedelvärde utförs en långtidsmätning under minst två månader under sk. eldningssäsong (1 oktober- 30 april). Mätning ska ske i varje separat byggnad. I fastigheter med markkontakt eller i källarplan ska 1 radondetektor placeras i var femte lokal samt minst 1 detektor per 200 m². I våningsplan ovan mark ska minst 1 detektor placeras på varje plan samt minst 1 detektor för varje 200 m².

Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta, minst 1 timma i veckan. Placera gärna detektorn mitt i rummet och tänk på att detektorn inte ska flyttas under mättiden. Mät inte pannrum, förråd, etc. där ingen vistas längre tider.

Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på hur många mätpunkter som är lämpligt för din fastighet!

Efter avslutad mätning returneras detektorerna till oss via våra provinlämningsställen. Vi har marknadens snabbaste svarstider och kan garantera en rapport inom 6 dygn men majoriteten av rapporterna skickas ut redan inom 48 h.