Vad vet du om luften på jobbet?

 


Radon är en hälsofarlig gas, både i luften hemma och på jobbet. Därför måste alla arbetsplatser mätas och finns det förhöjda radonhalter måste de åtgärdas.

Den 1 juni 2018 infördes en ny Strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten som inte får överstiga 200 Bq/m3. På de rapporter ni får efter mätning kommer resultat redovisas per mätpunkt.

Strålsäkerhetsmyndigheten tog förra året fram en ny förenklad metodbeskrivning för mätning på arbetsplats. Den gör att man får en jämnare fördelning över hela fastigheten.
Den är även mycket enklare för er att räkna ut hur många detektorer som ni kan tänkas behöver.

Mätning ska ske under eldningssäsongen som är mellan 1 oktober – 30 april och ska pågå under minst 60 dygn. De rum man ska fokusera på att mäta är de utrymmen personer vistas i mer än 1 timma per vecka.

Vill ni ha hjälp att räkna ut hur många just ni behöver? Kolla in vår kalkylator!

Vår kundsupport hälsar – ”Komplettera gärna med någon extra mätning”, detektorer ute på mätning blir ibland bort städade och kommer bort.” Det är trist när man lägger ner så lång tid och behöva göra fler mätningar senare.

 

Läs mer om hur du genom för mätningen på en arbetsplats.