Nu är säsongen för radonmätning igång! 

Vi får alltmer kunskap om att utsättas för radongas utgör en hälsorisk, t ex ökar det risken för lungcancer. Vi kan exponeras för radon både i hemmet och på arbetsplatsen. 

Enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

När temperaturer ute sjunker och värmen inne höjs skapas ett undertryck under huset som gör att radonet börjar leta sig in. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som är mellan den 1 oktober och den 30 april.

Vi är ett ackrediterat laboratorium där du kan lita på att både mätning och resultat är korrekta. Du får vägledning hur du planerar din radonmätning på bästa sätt via vår webshop, både om det gäller mätning på arbetsplatsen eller i bostaden. Du får du också all information du behöver för att utföra en korrekt mätning.

Under 2021 flyttade Eurofins in i ett helt nytt labb, vilket idag klassas som ett av Europas modernaste och mest automatiserade laboratorium! Vårt sprillans nya labb är även utnämnt till att vara världens första Globala Kompetenscenter för Radonanalyser vilket vi är oerhört stolta över och ser som ett kvitto på vår spetskompetens och höga närvaro på en global marknad.

Snabba svarstider

Vi kan idag med stolthet visa på att Eurofins levererar Europas snabbaste svarstider! Vi garanterar alla våra kunder ett svar inom 6 dagar, men faktum är att vi kan se att 95% av våra kunder har sin rapport i sin hand inom 48 timmar från att detektorn anlänt till labbet; medans 50% har sin rapport inom 24 timmar.

Avtalskund

Varför inte bli avtalskund med oss och få tillgång till vår alldeles egna applikation? Den är enkel, smidig men framför allt tidseffektiv. Vi har kunnat se att med appen kan man tidseffektivisera utplaceringsarbetet så att det administrativa arbetet minskat med 50%.

Vi på Eurofins Radon ser fram emot en ny radonsäsong tillsammans med er!
Tillsammans så gör vi det säkert för befintliga och kommande generationer.