Välkommen till Eurofins webinar om radon och radonmätningar
2022-01-12


Radon är en luktfri gas som inte syns, känns eller på något sätt kan upptäckas förutom att mätas. Radon är en av de större hälsofarorna som finns i vår inomhusmiljö idag som medför ca 500 dödsfall per år. År 2018 kom en strålskyddslag i Sverige, den första lagen som hanterar radon i våra byggnader. Den reglerar radonhalter på arbetsplatser och medför en maximal halt som arbetsgivaren måste säkerställa att all sin personal understiger. Som en effekt av den lagen ser vi en ökad inverkan från kommunerna att ålägga bostadsrättsbolag att just inventera sin radonhalt. Har du inte mätt tidigare eller om det var mer än 10 år sedan sist du mätte så är det dags att mäta igen.

Eurofins bjuder nu in dig till att delta på ett lunchwebinar om radon och radonmätningar. Webinaret kommer att äga rum fredagen den 21 januari mellan kl. 12:00-13:00 och riktar sig till dig som är beslutsfattare i bostadsrättförening och som kan komma i kontakt med radonfrågor.

 

   

Webinarets program:


Under webinaret kommer vi kort gå igenom grunderna om radon och vad radon är. Vi kommer att fokusera på hur man mäter radon med hjälp av våra radondetektorer och vad som är viktigt att tänka på när man ska mäta baserat på metodbeskrivningarna framtagna av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi ger er en möjlighet att proaktivt inventera er radonhalt som är bra ur hälsosynpunkt för era boenden och ger er en komplett rapportering från ett ackrediterat labb.

Webinaret kommer att hållas av Frida Johansson, som är affärsutvecklare på Eurofins globala kompetenscenter för Radon uppe i nordliga Luleå.

 

Datum och tid:

Datum: Fredag 21 januari 2022

Tid: 12:00 - 13:00

Plats: Webinar

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs på Gotowebinar genom att klicka HÄR

Vi behöver din anmälan senast den 20 januari.

I samband med anmälan samtycker du till att Eurofins behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, läs mer på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy Av tekniska skäl hanteras uppgifterna åt Eurofins av LogMeIn (GoToWebinar:s leverantör), för information se https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

Eurofins