Det är många faktorer som påverkar radonhalten i inomhusluft. Hög- och lågtryck, ventilation och temperaturskillnad inom- och utomhus är några av dessa faktorer. Radonhalten är heller inte konstant under dygnet utan kan variera. Därför är långtidsmätningar under en längre tid är mer tillförlitliga. Ju längre du mäter desto säkrare mätning.

För att en mätning av radon i inomhusluft ska ge ett årsmedelvärde (en tillförlitlig mätning) krävs en mättid av minst 60 dagar, och mätningen ska utföras inom eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april.

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, vid exempelvis husförsäljningar. Det är också vanligt att de används för efterkontroll vid utförd radonsanering (har man fått bidrag för åtgärd kvävs en långtidsmätning vid efterkontroll). Korttidsmätningen ska pågå i minst 7 dagar. Den ger inget årsmedelvärde och är heller ingen tillförlitlig mätning. Den ger endast en indikation på huruvida radonhalterna är höga eller låga i fastigheten.

Om du vill göra en radonmätning av din inomhusluft så beställer du en mätning via vår hemsida. Vi skickar då detektorer till dig som du placerar ut på de utrymmen som du vill kontrollera. (för mer om hur och var du ska mäta se under fliken Beställningguiden)

När mätningen är klar och detektorerna har returnerats till Eurofins så analyseras de i vårt ackrediterade laboratorium. Därefter skickas en rapport till dig. Analystiden varierar under säsongen. Under april till maj tar det som längst, även då är det som längst 10 dagar innan du får din rapport.