Utbildningar för dig som vill få bredare kunskaper inom radon i inomhusluft och mark.

På grund av Covid-19, har vi inte planerat någon allmän utbildning under hösten.

Har ditt företag intresse för radonutbildning, kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar åt er på plats, givetvis anpassat efter hälsomyndighetens rekommendationer. Vi kan även erbjuda webinarier utifrån era behov.

Exempel på ämnen:

  • Radon och hälsorisker
  • Myndigheter och regelverk i Sverige
  • Ny Strålskyddslag och nationell Handlingsplan – vem bär ansvaret?
  • Radonmätning – hur mäter man? Nuvarande gränsvärden, radonkällor
  • Arbetsgivare/skyddsombud - vilka skyldigheter/rättigheter finns kring radonmätningar på arbetsplatser
  • Radoninspektion och åtgärder 

 

Hör av dig till Frida Johansson, Eurofins Radon Testing Sweden AB
Fridajohansson@eurofins.se Tel: 010-490 84 82 så sätter vi ihop ett paket åt er.