Vilket mätpaket ska jag välja? Radon i privat bostad Radon i flerbostadshus Korttidsmätning Radon i mark Radon i lokaler

För att få tillförlitliga mätresultat måste man beställa rätt typ av mätning, placera detektorerna rätt, mäta tillräckligt länge och under rätt tidsperiod. Beroende på om det är en villa, ett flerbostadshus eller en lokaler/arbetsplats som ska mätas är det olika rekommendationer att följa.

Mätning i villor

Följande krav ställs för att erhålla årsmedelvärde från en radonmätning i villa (samma regler gäller för andra typer av bostäder).

 • Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Exempelvis räknas inte badrum, förråd och tvättstuga som bostadsrum.
 • Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.
 • Om bostaden består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns det endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består bostaden istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.
 • Mätningen ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.

Om det inte finns tid för att mäta i 60 dagar kan en kortare mätning göras. En sådan mätning ska pågå minst 7 men gärna 10 dygn. Förutom att tiden kortas rekommenderar vi att övriga krav följs. Notera att en sådan mätning inte ger årsmedelvärde.

Mätning i flerbostadshus

Följande rekommendationer för radonmätning i flerbostadshus ges av Strålsäkerhetsmyndigheten; de flesta kommuner kräver att dessa rekommendationer följs.

 • Alla lägenheter med direkt markkontakt, dvs. på markplan utan källare eller i källare, ska mätas.
 • På övriga våningsplan ska minst 20 procent av lägenheterna och minst en lägenhet per plan mätas.
 • Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller till andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Anledningen är att markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.
 • Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum eller vardagsrum. Exempelvis räknas inte badrum, förråd eller tvättstuga som bostadsrum.
 • Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.
 • Om lägenheten består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består lägenheten istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.
 • Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.

För korttidsmätningar rekommenderar vi två detektorer per lägenhet. Mätningen ska pågå minst 7 men gärna minst 10 dygn.

Mätning i lokaler/arbetsplatser

Följande rekommendationer för radonmätning i lokaler/arbetsplatser ges av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Varje huskropp ska mätas.
 • En mätning ska pågå minst två månader, gärna upp till tre månader.
 • På bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en spårfilmsdetektor i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse.
 • I våningsplan ovan mark skall normalt minst en spårfilmsdetektor placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en detektor per 500 m².
 • Minst två spårfilmsdetektorer ska användas till varje huskropp.
 • Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4.

Produkter

Korttidsmätning
Pris [mängdrabatt]
Långtidsmätning
Pris [mängdrabatt]
Övrigt
Pris [mängdrabatt]
600 kr inkl. moms [?]