Arbetsplats

Arbetsplats korttidsmätning

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning

En korttidsmätning är tillförlitlig ackrediterad mätning. Mätningen ska pågå i minst 10 dygn när som helst under året. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i lokalen. Uppföljande mätning används om långtidsmätning har visat förhöjda halter och man vill se om eventuella åtgärder har löst problemet. Man kan även använda korttidsmätningen för att se om forcerad ventilation ger låga halter under tiden när personal är på plats. 

Vid beställning av 100 mätpunkter eller fler lämnar vi gärna en offert!
Om du är osäker på hur många mätpunkter som är lämpligt för din fastighet, kontakta oss på telefonnummer 010-490 84 80 eller e-post info.radon@eurofins.se

Pris per detektor: 400 SEK (320 SEK exkl. moms)
Behöver du hjälp? Använd vår kalkylator
 • Detektorer, förpackade en och en
 • Instruktioner för hur du mäter
 • Frakt till dig, och tillbaka till labbet
 • Analys av detektorer
 • Ackrediterad rapport på mätningen
 • Används vid halter över gränsvärdet på orienterande mätning
 • Mät fler utrymmen/kontor, prioritera utrymmen där personal vistas större delen.
 • Om orienterad mätning utförts med tidsinställd ventilation, mät med ventilationen påslagen konstant under hela mättiden
 • Mätperiod samma som innan
 • Mättid minst 10 dygn (8 dygn arbetstid)
 • Medelvärde under arbetstiden beräknas
 • Glöm inte att informera personalen att mätning pågår.

Om ni vill ha mer information om radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.

 

Kalkylator: