Korttidsmätningar ger aldrig något årsmedelvärde, utan används för att få en indikation av radonhalten. Detta kan vara bra vid tillfällen när det inte finns tid för en långtidsmätning som till exempel för att se om ett moment i radonsaneringen har gett effekt.

        Förbered och beställ din radonmätning:

 • Mät i minst 7 dagar.
 • Använd ett antal detektorer som stämmer överens med vad du vill mäta. Vi rekommenderar minst 2 detektorer per byggnad.
 • Har du inte redan beställt dina detektorer kan du göra det här.
  Där finns även vår kalkylator för att hjälpa dig räkna ut hur många detektorer du behöver.

        Hur du placerar ut detektorerna:

 • Mätningen börjar så fort som du öppnar den individuella aluminiumpåsen.
 • Registrera mätningen på Kundportalen.
 • Placera detektorerna i sovrum och vardagsrum:
  • Minst 25 cm ifrån golv, vägg eller tak
  • 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • Minst 0,5 m från frånluftsdon
  • Gärna hängandes i snöre från taket eller taklampa eller liggandes på en hylla.
 • Lev och arbeta som vanligt under mätningen.

        Registrera din mätning i kundportalen:

 • För att vi ska kunna skapa rapport på din mätning behöver vi en del information.
  Denna information fyller ni i Kundportalen.
 • Logga in med befintlig användare eller skapa en ny användare.
 • Välj mellan 2 olika alternativ för registrering av din mätning.
 1. Registrera manuellt: För mindre volym av detektorer. Görs direkt på hemsidan.
 2. Registera med Excel: Större volym detektorer rekommenderar vi att ni använder vår färdiga excel fil för enklare hantering. Den finner ni under ”importera med excel”
 • Slutdatum fylls i efter mätningen är klar.
 • Glöm inte att ladda upp excel filen i kundportalen när mätningen är klar.

        När mätningen är klar:

 • Samla in detektorerna och registrera slutdatumet på Kundportalen.
 • Skicka in detektorerna så snart som mätningen är färdig.
  Hitta ditt inlämningsställe här för kostnadsfri leverans tillbaka till oss.
 • Du får din rapport via epost inom 2 dagar från att vi fått detektorerna.

På kundportalen kan du se alla mätningarna och hämta hem rapporten i flera filformat. Bland annat i pdf-, excel-, csv-, eller rad-format.