Långtidsmätning Villa och Fritidshus

För att kunna få ett årsmedelvärde enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning måste mätningen följa dessa instruktioner.

        Planera och beställ din radonmätning:

 • Mät i minst 60 dagar under mätsäsongen som sträcker sig mellan 1 oktober – 30 april.
 • Mätningen måste ha minst 2 detektorer per bostad.
 • Använd minst 1 detektor per våningsplan med boutrymme. Inredda källare och gillestugor ska mätas. För stora villor eller fritidshus kan det behövas fler än 1 detektor per våningsplan för att få en bättre bild över radonhalten.
 • Har du inte redan beställt dina detektorer kan du göra det här .
  Där finns även vår kalkylator för att hjälpa dig räkna ut hur många mätpaket du behöver.

  Hur du placerar ut detektorerna:

 • Mätningen börjar så fort som du öppnar den individuella aluminiumpåsen.
 • Registrera mätningen på Kundportalen
 • Placera detektorerna så centralt som möjligt i sovrum och vardagsrum:
  • Minst 25 cm ifrån golv, vägg eller tak
  • 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • Minst 0,5 m från frånluftsdon
  • Gärna hängandes i snöre från taket eller taklampa eller liggandes på en hylla.
 • Placera inte detektorerna i våtutrymmen.
 • Flytta inte på detektorerna under mätningen
 • Lev som vanligt under mätningen.

      Registrera din mätning i kundportalen:

 • För att vi ska kunna skapa rapport på din mätning behöver vi en del information.
  Denna information fyller ni i Kundportalen.
 • Logga in med befintlig användare eller skapa en ny användare.
 • Har ni beställt via oss så kommer ni direkt på sidan se en pågående mätning.

                         

 • Har ni gått via en återförsäljare och ovan vy saknas behöver ni först registrera detektorerna till er.
                                                     
 • Fyll i alla steg tills du kommer till slutdatumet. Detta fyller ni i efter mätningen är klar och ni är redo att skicka detektorerna i retur till oss.
 • Den färdiga rapport skickas via mail men finns även i kundportalen

                                                     

        När mätningen är klar:

 • Samla in detektorerna efter minst 60 dagar och registrera slutdatumet på Kundportalen.
 • Skicka in detektorerna i svarskuvertet som du fått från oss så snart som mätningen är färdig.
  • Om det tar mer än 2 veckor från att mätningen är avslutad till att vi får in detektorerna kan det leda till att vi inte kan ge ett årsmedelvärde.

Du får din rapport via epost inom 5 dagar från att vi fått detektorerna.