Radonmätningar i skolor och förskolor ska utföras på samma sätt som på arbetsplatser, men med vissa tillägg. Din Kommuns miljökontor är tillsynsmyndighet för radonmätningar i skolor och förskolor och kan ha andra krav. Kontakta din lokala kommun om du är osäker.

Planera och beställ din radonmätning:

 • Mät under minst 60 dagar under mätsäsongen som sträcker sig mellan 1 oktober - 30 april.
 • Mätningen måste ha minst 2 detektorer per byggnad.
 • Om våningsplanet har direkt markkontakt behöver du mäta i var 5:e lokal och samtidigt ha minst 1 detektor per 200 m2. Med direkt markkontakt menas att de ligger direkt på bottenplatta eller krypgrund och saknar källarutrymme undertill.
 • Övriga våningsplan ska mätas med 1 detektor per 200 m2.
 • Har du inte redan beställt dina detektorer kan du göra det här.
 • Där hittar du även vår kalkylator för att hjälpa dig räkna ut hur många detektorer du behöver.

Hur du placerar ut detektorerna:

 • Mätningen börjar så fort som du öppnar den individuella aluminiumpåsen.
 • Registrera mätningen på Kundportalen.
 • Välj lokaler där studenter och personal tillbringar mest tid.
 • Placera detektorerna så centralt som möjligt i lokalen:
  • Minst 25 cm ifrån golv, vägg eller tak
  • 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • Minst 0,5 m från frånluftsdon
  • Gärna hängandes i snöre från taket eller taklampa eller liggandes på en hylla.
 • Placera inte detektorerna i våtutrymmen.
 • Flytta inte på detektorerna under mätningen
 • Lev och arbeta som vanligt under mätningen.
 • Värme och ventilation ska vara inställda som vanligt under mätningen.

Registrera din mätning i kundportalen:

 • För att vi ska kunna skapa rapport på din mätning behöver vi en del information.
 • Denna information fyller ni i Kundportalen.
 • Logga in med befintlig användare eller skapa en ny användare.
 • Välj mellan 2 olika alternativ för registrering av din mätning.
 1. Registrera manuellt: För mindre volym av detektorer. Görs direkt på hemsidan.
 2. Registrera med Excel: Större volym detektorer rekommenderar vi att ni använder vår färdiga Excel fil för enklare hantering. Den finner ni under ”importera med Excel”
 • Slutdatum fylls i efter mätningen är klar.
 • Glöm inte att ladda upp Excel filen i kundportalen när mätningen är klar.

När mätningen är klar:

 • Samla in detektorerna efter minst 60 dagar och registrera slutdatumet på Kundportalen.
 • Skicka in detektorerna så snart som mätningen är färdig. Hitta ditt inlämningsställe här för kostnadsfri leverans tillbaka till oss.
  • Om det tar mer än 2 veckor från att mätningen är avslutad till att vi får in detektorerna kan det leda till att vi inte kan ge ett årsmedelvärde.
 • Du får din rapport via epost inom 5 dagar från att vi fått detektorerna.

På kundportalen kan du se alla mätningarna och hämta hem rapporten i flera filformat. Bland annat i PDF-, Excel-, CSV-, eller rad-format.