Strålsäkerhetsmyndigheten har anvar för metodbeskrivningar för radon och har samordningsansvar för Nationella handlingsplanen för radon. 

Svensk Radonförening är en ideell branchförening förening för radon. Har du behov för radonåtgärder rekommenderar vi att använda medlemmar av Svensk Radonförening. 

Norsk Radonförening är motsvarande förening i Norge.

Ri.se certifierar sakkunniga inom radon.

Arbetsmiljöverket är tillsynsansvarig för radon på arbetsplatser.