Långtidsmätning arbetsplatser

        Planera och beställ din radonmätning:

 • Mät i minst 60 dagar under mätsäsongen som sträcker sig mellan 1 oktober – 30 april.
 • Mätningen måste ha minst 2 detektorer per byggnad.
 • Om våningsplanet har direkt markkontakt behöver du mäta i var 5:e lokal och samtidigt ha minst 1 detektor per 200 m2. Med direkt markkontakt menas att de ligger direkt på bottenplatta eller krypgrund och saknar källarutrymme undertill.
 • Övriga våningsplan ska mätas med 1 detektor per 200 m2.
 • Har du inte redan beställt dina detektorer kan du göra det här.
  Där hittar du även vår kalkylator för att hjälpa dig räkna ut hur många detektorer du behöver.

        Hur du placerar ut detektorerna:

 • Mätningen börjar så fort som du öppnar den individuella aluminiumpåsen.
 • Registrera mätningen på Kundportalen.
 • Placera detektorerna så centralt som möjligt i lokalen:
  • Minst 25 cm ifrån golv, vägg eller tak
  • 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • Minst 0,5 m från frånluftsdon
  • Gärna hängandes i snöre från taket eller taklampa eller liggandes på en hylla.
 • Placera inte detektorerna i våtutrymmen.
 • Flytta inte på detektorerna under mätningen
 • Lev och arbeta som vanligt under mätningen.
 • Värme och ventilation ska vara inställda som vanligt under mätningen.

        Registrera din mätning i kundportalen:

 • För att vi ska kunna skapa rapport på din mätning behöver vi en del information.
  Denna information fyller ni i Kundportalen.
 • Logga in med befintlig användare eller skapa en ny användare.
 • Välj mellan 2 olika alternativ för registrering av din mätning.
 1. Registrera manuellt: För mindre volym av detektorer. Görs direkt på hemsidan.
 2. Registera med Excel: Större volym detektorer rekommenderar vi att ni använder vår färdiga excel fil för enklare hantering. Den finner ni under ”importera med excel”
 • Slutdatum fylls i efter mätningen är klar.
 • Glöm inte att ladda upp excel filen i kundportalen när mätningen är klar.

        När mätningen är klar:

 • Samla in detektorerna efter minst 60 dagar och registrera slutdatumet på Kundportalen.
 • Skicka in detektorerna så snart som mätningen är färdig. Hitta ditt inlämningsställe här för kostnadsfri leverans tillbaka till oss.
  • Om det tar mer än 2 veckor från att mätningen är avslutad till att vi får in detektorerna kan det leda till att vi inte kan ge ett årsmedelvärde.
 • Du får din rapport via epost inom 5 dagar från att vi fått detektorerna.

På kundportalen kan du se alla mätningarna och hämta hem rapporten i flera filformat. Bland annat i pdf-, excel-, csv-, eller rad-format.