Har du koll på radonhalterna i ditt hem? Efter pandemin har distansarbetet ökat, och den genomsnittliga svensken spenderar mer tid hemma. Enligt SCB arbetar 4 av 10 svenskar hemifrån idag. Hur påverkar distansarbetet din exponering av Radon?

                         

Att utsättas för höga halter av radon under en längre period kan medföra allvarliga hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar höga radonhalter från bostäder omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Ju längre tid du vistas i en byggnad med höga radonhalter desto större blir risken att drabbas av allvarliga hälsorisker.

Eftersom distansjobben har ökat markant, spenderar vi mer tid hemma än någonsin. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön även vid distansarbete. Därför är det viktigt att kommunicera med sin arbetsgivare och se vad som gäller. När mättes din bostad senast?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Gasen finns naturligt, överallt i luften, men det är vid höga koncentrationer i inomhusluften som radonet kan bli hälsofarligt. Radon kommer in i våra hem från marken, genom byggnadsmaterial eller via vattnet i egna brunnar. Eftersom radongasen inte kan upptäckas med blotta ögat eller genom smak och doft är det enda sättet att ta reda på radonhalten är genom en radonmätning. Läs mer och beställ dina radonmätningar här.

Radonhalten bör mätas minst vart tionde år eller om det har genomförts byggnationer som kan påverka radonhalten. För att mäta radon bör mätningen pågå i minst 60 dagar, mellan den 1 oktober och den 30 april. Halter över 200 Bq/m³ bör åtgärdas. Läs mer här.

Relaterade länkar:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/

https://www.scb.se/pressmeddelande/