Radonmätning arbetsplats- Långtidsmätning

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning

En långtidsmätning är tillförlitlig ackrediterad mätning.

 • Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong 1 okt - 30 april.
 • En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken.
 • De ska placeras i inredda rum (helst de rum som används mest).
 • Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som arbetsrum. 

Vid beställningar under 100 mätpunkter lämnas automatiskt rabatt i kundkorgen.

Vid beställning av 100 mätpunkter eller fler lämnar vi gärna en offert!
Om du är osäker på hur många mätpunkter som är lämpligt för din fastighet, kontakta oss på telefonnummer 010-490 84 80 eller e-post info.radon.se@etn.eurofins.com

Pris per detektor: 345 SEK (276 SEK exkl. moms)
Behöver du hjälp? Använd vår kalkylator
 • Detektorer, förpackade en och en
 • Instruktioner för hur du mäter
 • Frakt till dig, och för retur se provinlämning
 • Analys av detektorer
 • Ackrediterad rapport på mätningen

Strålsäkermyndigheten har kommit med en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser.
De har förenklat tanken med hur många detektorer man behöver per våningsplan och samtidigt se till att större yta blir mätt.

Om ni vill ha mer information om SSM's metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

 • Mätning ska ske i varje separat byggnad
 • Fastigheter med markkontakt eller i källarplan där personer vistas mer än tillfälligt ska minst 1 radondetektor placeras i var femte lokal.
 • Samtidigt ska minst 1 detektor per 200 m² placeras.
 • I våningsplan ovan mark ska minst 1 detektorer placeras på varje plan med fasta arbetsplatser och minst 1 detektor för varje 200 m2.
 • Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta
 • Placeringen av detektorn kan vara avgörande för resultatet. Detektorn ska inte flyttas under mättiden. Placera gärna detektorn där det är möjligt mitt i rummet
 • Mät inte pannrum, förråd, etc där ingen vistas längre tider
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Vet du eller misstänker du att förhöjda halter finns (t.ex. känt blåbetonghus) bör ett större urval göras.
Prioritera rum med rörgenomföringar från mark eller andra otätheter mot mark, och mot dessa angränsande rum, kan innehålla förhöjda radonhalter. Prioritera även rum på högre våningsplan som angränsar mot hiss-, ventilations- och rörschakt.

Glöm inte att informera berörd personal om att mätningar pågår.

Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.

Kalkylator: