Markradon

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

Pris per detektor: 600 SEK (480 SEK exkl. moms)
Behöver du hjälp? Använd vår kalkylator
 • Detektor, mätningen börjar när den öppnas
 • Instruktioner för hur du mäter
 • Frakt till dig, och tillbaka till labbet
 • Analys av detektorer
 • Rapport på mätningen

För att planera en mätning, se även information om Radon i mark

 • Detektorer beställer du enkelt av oss. Bruksanvisning och protokoll följer med.
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas.
 • För enskild bostad, exempelvis villa, rekommenderar vi tre detektorer. För övrig mark rekommenderar vi en detektor per 500m2
 • Gräv ned detektorn på cirka en meters djup
 • Efter 4-5 dagar skickar du tillbaka detektorerna för analys
 • Senast dagen efter att detektorerna kommit till oss är analysen klar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 010-490 84 80 eller e-post info.radon@eurofins.se

Kalkylator: