Markradon

Markradonmätning är en viktig åtgärd vid alla typer av byggprojekt, oavsett om det handlar om nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnation. Med vår ackrediterade detektor kan du identifiera markområden med höga radonhalter och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för framtida boende eller arbetare.

Att utföra en markradonmätning är en kostnadseffektiv och förebyggande åtgärd för att undvika dyra åtgärder i efterhand. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd att du känner till markradonhalten innan bygglov beviljas.

Under 2023 övergick vi till en ny metod för markradonmätningar. För er kunder som fortfarande använder de gamla kolmätarna, vita burkar, vill vi påminna om att vi kommer att acceptera dessa fram till den 1 oktober 2024. Därefter kommer endast vår nya metod att kunna hanteras och avläsas.

Pris per detektor: 700 SEK (560 SEK exkl. moms)
Behöver du hjälp? Använd vår kalkylator
 • Detektor, mätningen börjar när aluminiumpåsen öppnas
 • Påse för att förvara detektorn i under mätperioden
 • Instruktioner för hur du mäter
 • Frakt till dig, och för retur se provinlämning
 • Analys av detektorer
 • Rapport på mätningen

Efter att du fått hem detektorerna rekommenderar vi att noggrant läsa igenom mätinstruktionerna.

 • Vid nybyggnation av en villatomt rekommenderar vi att placera 3 detektorer – 2 där huset ska stå och 1 på en annan del av tomten.
 • Vid byggande av flera flerfamiljshus bör minst en detektor användas per huskropp
 • Placera detektorn i den medföljande påsen och förslut den.
 • Därefter placeras detektorn i botten på ett minst 75 mm PVC-rör på 0,7-1 meters djup.

 • Förslut endast toppen på röret med lock och/eller tejp. Tips: Fäst detektorn hängandes med en tråd så att detektorn inte faller igenom röret. 
 • Efter 5-7 dagar plockas detektorn upp och skickas så snart som möjligt in till laboratoriet för analys.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 010-490 84 80 eller e-post info.radon.se@etn.eurofins.com

Kalkylator: