Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial, i Sverige är blåbetong det byggnadsmaterial som orsakar problem. Den användes som byggnadsmaterial mellan åren 1929 till 1975 och innehåller alunskiffer. Blåbetongen kan vara högstrålande eller lågstrålande beroende på var skiffern bröts.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppskattar att ca 500 människor i Sverige dör av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon varje år. Risken att drabbas ökar med förhöjd exponering av radon. Riksdagen har av den anledningen satt upp ett delmål att alla bostäder ska ligga under ett gränsvärde på 200 Bq/m³ till år 2020. Eftersom radon varken luktar eller syns krävs mätning för att upptäcka gasen, mätningar som Eurofins utför.

Har ditt hus för hög radonhalt?

Eurofins tillhandahåller utrustning för mätning av radon i inomhusluft, dricksvatten och mark. Det enda som krävs för att genomföra en mätning är att du beställer mätutrustning av Eurofins. Vi levererar rätt utrustning till dig som du efter mättidens slut returnerar till oss. Vi analyserar spårfilmerna och skickar sedan ut en mätrapport.

Den analysteknik vi använder är avancerad och våra metoder är ackrediterade av SWEDAC. Detta ger oss mycket säkra mätningar av radon. Noggrannheten kontrolleras regelbundet genom kalibreringsmätningar vid Strålsäkerhetsmyndigheten. För mer information om radon se Frågor och svar i menyn eller besök Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Om du redan har mätt radon i din bostad bör du tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i grunden bildas där radon lätt kan tränga in från marken.