Eurofins Sverige har en övergripande målsättning att uppnå koldioxidneutralitet till 2025. Detta är ett mål som innefattar alla divisioner inom Eurofins. Fokuset är att reducera klimatavtrycket genom hållbarhetsarbete inom främst transporter, värmeförbrukning, kemikalieanvändning samt avfallshantering. Arbetet går i linje med FN:s globala miljömål nr13 Bekämpa klimatförändringarna. För Eurofins Radon innebär detta mål flertalet initiativ, både gemensamt med andra divisioner i Sverige och specifika för laboratoriet uppe i Luleå.

Hållbara transporter

En stor utmaning som Eurofins, inte minst uppe i Luleå, kämpar med är att hitta lösningar till hållbara transporter. Eftersom Sverige är ett avlångt land skickas och returneras detektorer långa sträckor.  För att minska miljöpåverkan från transporterna har provinlämningsställen satts upp över hela Sverige, där kunder kan lämna in sina prover för att returnera detektorerna med gemensam transport tillbaka till labbet. En snabb, säker och mer hållbar lösning. Detta initiativ har minskat transportutsläppen med 21% mellan 2022 och 2023.  

Återanvända material

Ett annat viktigt initiativ i Eurofins hållbarhetsarbete är att minska förbrukningen av material. Våra detektorer består av återvunnen plast. När analysen av din radonmätning är färdig återanvänds locket och botten på detektorn och byggs till nya detektorer. För er kunder innebär det att vi kan erbjuda både hållbarare och mer kostnadseffektiva radonmätningar. 

Eurofins Radon arbetar mot att uppnå koldioxidneutralitet till 2025. Detta mål diskuteras inom personalgrupperna för att tillsammans utveckla och införa initiativ som reducerar Radonlabbets i Luleås klimatavtryck.

Här kan ni läsa mer om Eurofins Sveriges övergripande hållbarhetsarbete.