Eurofins är ett globalt laboratorienätverk som finns i över 62 länder. I Luleå ligger Eurofins globala kompetenscenter för radon, vilket hanterar alla radonanalyser över världen. På Eurofins förstår vi vikten av snabba svarstider för att våra kunder ska kunna spara tid och pengar. Eurofins Radon har därför utvecklat sina processer för att kunna erbjuda Europas snabbaste svarstider.

Eurofins globala laboratoriernätverk

Eurofins Radon är en del av Eurofins globala nätverk av laboratorier. I Sverige finns våra laboratorier utspridda i 6 städer. Tack vare vårt nätverk av laboratorier kan vi erbjuda en bred portfölj med hela 200 000 olika analyser. Nätverket möjliggör också snabba, klimatsmarta och säkra processer för provet att transporteras till labben med Eurofins egna transporter.

Luleås radonlabb

2021 flyttade Eurofins Radon in till ett nytt modernt laboratorium, vilket möjliggjorde ännu snabbare hantering genom implementeringen av automatiserade processer. Dessa automatiserade processer gör att vi kan hantera stora mängder prover och alltid garantera snabba svar. Provets väg, från att detektorn inkommer till labbet till att vi rapporterar ut till kunden, blev helt enkelt snabbare och säkrare.

Tid är pengar

Som många av våra kunder utrycker är tid lika med pengar. Vi på Eurofins arbetar kontinuerligt med våra processer för att öka effektiviteten och säkerheten för våra prover. Idag kan vi garantera svarstider på rapporterna inom 5 dagar. Men majoriteten av våra prover är rapporterade till våra kunder redan inom 48 timmar.