Få en snabb inblick i ditt radonvärde – Korttidsmätning året om

För att få ett årsmedelvärde på din radonmätning krävs det att du mäter under eldningssäsong, som är mellan 1 oktober och den 30 april. Men behöver du göra en radonmätning snabbt, för att få en indikation på ditt radonvärde, så kan du göra en korttidsmätning.

En kortidsmätning kan utföras under alla tider på året och placeras i fastigheten i minst sju dagar. Vi hanterar våra korttidsmätningar med expressfart och du har ditt analyssvar inom 48h. Fördelen med kortidsmätningen är därmed att du kan få en snabbkoll på dina radonhalter.

En korttidmätning är bara rådgivande och vi rekommenderar alltid att följa upp med en långtidsmätning under eldningssäsong då den inte kan användas för några myndighetsbeslut. Kortidsmätningen är därmed ett bra alternativ när tiden är knapp vid exempelvis husköp eller som en uppföljande mätning efter att en åtgärd är genomförd.

Beställt ditt mätpaket redan idag!

privatpersoner

Företag

Bostadsrättsförening