Tänker du på luften du andas?

I allmänhet funderar vi inte så mycket över luften vi andas, inte lika mycket som på vikten av motion, sömn och hälsosam mat. Men vet du vad luften i ditt hem innehåller?

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar men vi vet att långvarig exponering för radon påverkar vår hälsa på sikt. Särskilt radon från marken orsakar förhöjda radonhalter i inomhusluften. 

Behöver jag vara orolig för min och min familjs hälsa?

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften, alltså med ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Men höga radonhalter går alltid att sänka. Beroende på om radonet kommer från marken eller från byggnadsmaterialet väljs olika typer av åtgärder.

Så här går det till att mäta

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar långtidsmätning, den är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande för en- och tvåbostadshus.

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer de hem i brevlådan. När du öppnar påsen med detektorn så startar mätningen.

  • Mättiden ska vara i minst 60 dagar och ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april).
  • En mätning utför med minst 2 detektorer.
  • Har bostaden flera våningsplan ska en detektor på varje våningsplan med bostadsrum mätas.
  • Som bostadsrum räknas exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga.

      Tvättstuga, toalett eller dusch räknas inte som bostadsrum.

Efter minst 60 dagar skickar du tillbaka detektorn till oss. Vi analyserar den och skickar ett mail med rapporten till dig - som längst tar det 6 arbetsdagar efter att de kommit till vårt labb.

Läs mer om vilket radonmätningspaket som passar dina behov.