Eurofins Radon växer och idag har Luleåkontoret två affärsutvecklare som arbetar med att driva affärer och verksamheten framåt. Jonte From och Linda Aguirre samarbetar tätt med ansvarig för analyservice och tillsammans arbetar de för att möta kundernas behov på bästa sätt.  

Förberedelser inför radonsäsongen

Arbetet som affärsutvecklare är mångsidigt, och dagarna kan vara mycket varierande. Under hösten och i takt med att radonsäsongen närmar sig ägnar sig Linda och Jonte sig åt förberedelser inför säsongen. Det inkluderar strukturering, planering och workshops. Eldningssäsong, den period då radonmätningar utförs för att få ett årsmedelvärde, sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.

Linda och Jontes arbete fokuserar på att möta kunder och uppfylla deras behov. Därför har de kontinuerliga möten och samtal med kunderna. De håller också utbildningar för de kunder som efterfrågar det, särskilt nu när radonsäsongen närmar sig. Jontes erfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör har gett honom djup kunskap över de krav och regler som gäller för alla typer av fastigheter. 

Nära till både produkt och kontor

Affärutvecklarenas kontor ligger mitt i laboratoriet, vilket ger en unik inblick i produktionen. Det ger också möjligheten att vara en del av produktutveckling och det resultat som levereras till kunderna. Eurofins Radon arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera produkter och processer för att leverera högsta kvalitet och snabba resultat.

Linda och Jontes placering på kontoret innebär också att de har nära kontakt med sina kollegor i labbet, trots att de utför helt olika arbetsuppgifter. Detta har bidragit till en arbetsgrupp med högt i tak som delar kunskap och tillsammans medverkar till förändringar inom radonbranschen.

Global medvetenhet och expansion

Samtidigt som medvetenheten om radon och dess hälsorisker ökar globalt, expanderar även Eurofins Radon internationellt. Labbet i Luleå är medlem i flera internationella organisationer, däribland Internationella radonmätningsassociationen (IRMA) och Europeiska radonassociationen, ERA, som arbetar med radonfrågor både internationellt och i Europa.

Linda och Jonte finner det mycket spännande att möta kunder från hela världen. Tillsammans har de rest en hel del senaste året och deltagit i flera internationella radonkonferenser där de utbytt och samlat kunskap om hur olika länder arbetar med radonfrågor och vilka standarder och krav varje land har.

I Eurofins Radons internationella expansion har det varit en stor fördel av att vara en del av Eurofins-koncernen och att kunna dra nytta av dess globala nätverk och resurser. Det gör att Eurofins Radon kan ligga i framkant av branschen och erbjuda de bästa lösningarna till sina kunder.

                     

Vill ni läsa mer om Linda och Jonte, kan ni klicka er in på deras presentationer. Ni är också välkomna att kontakta Jonte eller Linda för att diskutera radonfrågor, eller om ni har förfrågningar av offerter/avtal.

Jonte From, Affärsutvecklare  Jonte.From@etn.eurofins.com 010-490 84 82

Linda Aguirre, Affärsutvecklare  Linda.Aguirre@etn.eurofins.com 010- 490 84 89