Nu har mätsäsongen för radon startat!

Forskning och media fortsätter att uppmärksamma hälsoriskerna som radongasen i inomhusluften innebär. 2018 trädde en ny strålskyddslag in som medför att det idag finns krav för mätning av radon på arbetsplatser, skolor och bostäder - Läs mer om arbetsgivarens och fastighetsägarens skyldigheter här.

Långtidsmätning under eldningssäsong

Enda sättet att upptäcka radon är genom en radonmätning. Vi på Eurofins rekommenderar att du utför en långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde och ett analysresultat du kan grunda ett åtgärdsbeslut på. För att få ett årsmedelvärde krävs det att du utför mätningen i minst 60 dagar under eldningssäsongen. Eldningssäsongen för radon i Sverige börjar den 1 oktober och pågår fram till 30 april. Vi rekommenderar alltid att ni passar på att beställa mätningar tidigt under säsongen så ni hinner utföra eventuella uppföljande mätningar under samma säsong.

Beställ ackrediterade mätningar

Du kan enkelt beställa dina detektorer via vår webshop. Vi, som ett ackrediterat laboratorium, försäkrar dig om att både mätning och resultat är korrekta.

Med ett automatiserat och modernt labb har vi Europas snabbaste svarstider och kan garantera våra dig ett analyssvar inom 5 dagar! Men hela 98% av våra kunder får sina rapporter inom 48 timmar från att detektorerna anländer till oss på labbet.

Spetskompetens inom Radon

Labbet i Luleå är Eurofins Globala kompetenscenter för radon, vilket talar för den spetskompetens vår personal har. Behöver du stöttning innan beställning eller under mätningen så kan du via vår webshop få vägledning om hur du bäst planerar och utför din radonmätning, oavsett om det är på arbetsplatsen eller i bostaden. Vi svarar också gärna på frågor via e-mail eller telefon. Info.radon.se@etn.eurofins.com, 010-490 84 80.

Vi är taggade för en ny säsong och ser fram emot att fortsätta tillhandahålla mätningar för att du ska kunna säkerhetsställa din inomhusmiljö. För frågor, offertförfrågningar eller avtalsförfrågningar, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för er!