Eurofins introducerar en innovativ, säkrare och ackrediterad metod för markradonmätning enligt ISO 11665-11

Eurofins lanserar en ny, säkrare metod för att mäta radon i marken, en metod som är ackrediterad enligt ISO 11665-11.

         

Att mäta Radon i marken är fördelaktigt innan en byggnad konstrueras för att kunna vidta åtgärder och förebygga höga radonhalter som kan tränga in i inomhusluften. 

Precis som tidigare markradonmätningar utförs mätningen genom att placera detektorn på cirka 1 meters djup under jord i ett PVC-rör. Men med den nya metoden används våra passiva spårfilmsdetektorer, som placeras i en försluten Tyvek-påse.

Den innovativa metoden är effektivare eftersom den tillhör den ordinarie produktionskedjan, mer pålitlig då den är ackrediterad enligt ISO 11665-11 och rekommenderad av IRMA (International Radon Measurement Association) samt har en ökad robusthet mot fukt.

In och läs mer om vår nya metod här