Ett vanligt missförstånd är att radonmätningar är krångliga och kostsamma att utföra. Så är inte fallet. Att mäta radon är en prisvärd livförsäkring som du enkelt kan genomföra som privatperson, bostadsrättsförening eller företag. Priset för en radonmätning varierar beroende på antalet detektorer du behöver och vilken typ av mätning du planerar att utföra.

Vad kostar en radonmätning?

Kostnaden för en radonmätning varierar. Vi erbjuder mätningar för alla typer av fastigheter, inklusive korttidsmätningar, långtidsmätningar och markradonmätningar. Dessa har olika priser eftersom de hanteras på olika sätt.

Långtidsmätningar, som är årsmedelvärdeberättigade samt beslutsgrundande utgör en enkel livförsäkring. Genom att mäta radon kan du ta reda på om din inomhusmiljö kan orsaka skada på din hälsa. Radonhalter över 200Bq/m3 bör åtgärdas. 

Eurofins hanterar korttidsmätare med expresshantering, vilket innebär att dessa har något högre kostnad jämfört med långtidsmätningarna. Dessa mätningar används oftast när tiden är knapp och ger en indikation för din radon i inomhusluften. 

Att utföra en markradonmätning innan en byggnation kan spara både tid och pengar. Radonmätningen utförs i förebyggande syfte för att redan innan byggnation implementera radonåtgärder om fastigheten ska placerats på en mark med höga radonvärden.

Se exakta priser beroende på produkt och vilken fastighet du planerar att mäta här.

Finns det radonbidrag att ansöka om?

Tidigare har det funnits möjlighet för villaägare att ansöka om radonbidrag för att täcka en del av kostnaden som uppstår om radonhalten bör sänkas. Från och med 2022 går det tyvärr inte längre att ansöka om detta bidrag, då den har tagits bort från statens budget.