Att utföra en radonmätning är viktigt för att säkerhetsställa att du och din omgivning inte exponeras för hälsofarliga radonhalter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska din radonmätning, för att få ett årsmedelvärde, pågå i minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. Årsmedelvärdet utgör grunden för beslut om åtgärd. Sommaren är inte den bästa tiden för radonmätning eftersom radonvärdena oftast är högre under vintertid. En mätning under sommaren ger inte ett rättvist årsmedelvärde, men kan ge ett indikativt resultat.  

Så fungerar en radonmätning

Radon är en gas som finns naturligt i din omgivning. Vid en långvarig och hög exponering kan radongasen utgöra en hälsorisk, därför är det viktigt att utföra en radonmätning för att utesluta att du eller din omgivning exponeras för höga halter radon.

För att mäta radon behöver du placera ut radonmätare i din byggnad. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att dessa mätningar ska utföras med en årsmedelsvärdeberättigad långtidsmätning, vilket innebär att du ska mäta med minst två radonmätare i minst 60 dagar under eldningssäsong, 1 oktober till 30 april.  

Varför mäta under eldningssäsong?

Många undrar varför årsmedelvärdeberättigande mätningar måste utföras under eldningssäsong. Eurofins följer metodbeskrivningar från Strålsäkerhetsmyndigheten som understryker att endast en 60-dagars mätning under eldningssäsong ger ett rättvist årsmedelvärde.

Den största faktorn till att mätningarna ska ske under vinterhalvåret beror på Sveriges kalla klimat. Generellt sett är inomhustemperaturerna i Sverige varmare jämfört med utomhusluften. När det är kallt ute stiger den varma inomhusluften uppåt och vi får en skorstenseffekt som kan suga in extra radon in i byggnaderna. Under sommaren har vi ofta både fönster och dörrar öppna.  Den extra vädringen och det varma vädret gör att radonvärdena inomhus därför kan sjunka, vilket gör att en mätning under denna period inte är representativ för en årsexponering av gasen.

Korttidsmätningar för en indikativ mätning

Det är möjligt att göra en korttidsmätning om du behöver snabba resultat, till exempel vid en fastighetsförsäljning. Under en korttidsmätning mäter du i minst 7 dagar, och dessa ger inte ett årsmedelvärde utan endast en indikation på dina radonhalter. Korttidsmätningar kan utföras året runt och är ett bra alternativ när tiden är knapp.