Ska du sälja eller köpa en bostad? Har du undersökt om det finns radon i inomhusluften? Radon är en luktfri och osynlig gas som kan påverka dig och din omgivnings hälsa negativt. Det enda sättet att ta reda på dina radonvärden är genom att genomföra en radonmätning. Magnus Bäckström arbetar som kundvägledare på Mäklarsamfundet och höll en presentation på radondagen för att informera kring de olika ansvarsområdena i radonfrågan vid ett bostadsköp.

                                           


Köparensundersökningsplikt 

Enligt jordabalken, har köparen en långtgående undersökningsplikt. Detta innebär att köparen ansvarar för fel som hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan bostadsköp. Det innebär också att köparen ansvarar över fel som kan förväntas uppstå, exempelvis på grund av sämre skick, ålder, material, konstruktion samt ett mindre fel som ej är särskilt kostsamt.

  • Om förekomsten av radon hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet är köparen ansvarig. Det gäller också om värdet av felet är så litet att det inte påverkat köpeskillingen. Då räknas det som ett mindre fel som köparen ansvarar för, säger Magnus Bäckström, kundvägledare på Mäklarsamfundet


Säljarens upplysningsplikt

För säljaren finns i stället en upplysningsplikt. Det innebär att säljaren ska upplysa köparen kring fel som de känner till men som inte är upptäckbart. Har säljaren utfört en radonmätning bör denne upplysa köparen kring de uppmätta värdena. Om säljaren garanterar att bostaden ej byggt med blåbetong alternativt att säljaren garanterar låga radonvärden kan säljaren bli ersättningsskyldig om det visar sig i efterhand vara felaktiga uppgifter.


Mäklarens roll

Mäklarens ansvar är att vidareförmedla information som kan antas påverka bostadsaffären.  Mäklaren ska också upplysa köparen om dennes undersökningsplikt samt vidareförmedla uppgifter från till exempel resultat av eventuella radonmätningar samt kännedom om blåbetong.


Praktiska tips vid bostadsaffär

När det kommer till radonfrågan i praktiken är det viktigt att säkerhetsställa att köparen får ta del av rätt information och att säljaren delar rätt information. Magnus rekommenderar därför både säljare och köpare undersöker om det finns radon i bostaden för att minimera risken för tvister i efterhand.

  • Den som förberett sig väl gör oftast en bra affär. Det gäller både när man köper eller säljer en bostad. Radonfrågan dyker ofta upp i många affärer och då kan en nyligen gjord radonundersökning innan köpet underlätta affären och ansvarsfrågan vad gäller förekomst av radon. Mitt bästa tips vid en bostadsaffär för både köpare och säljare är att utföra en radonmätning för att affären ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, säger Magnus Bäckström kundvägledare på Mäklarsamfundet.

Det enda sättet att ta reda på dina radonvärden i inomhusmiljön är genom en radonmätning.