Behöver du mäta radon?
Det är fortfarande inte för sent att beställa dina radondosor hos oss innan säsongen är slut. För att få ett årsmedelvärde krävs det att mäta i minst 60 dagar under eldningssäsong (1:e oktober- 30:e april). Det innebär att för att genomföra en fullständig mätning under årets säsong måste du placera ut dina detektorer senast den 1 mars.

I Sverige är det närmare 400 000 bostäder som har radonhalter som överstiger 200Bq/m3, vilket är den gräns som bör understigas. Högre halter anses vara en hälsorisk och kan orsaka cancer. Idag drabbas omkring 500 personer av lungcancer orsakat av radonexponering.  

Beställ din radonmätning hos Eurofins innan den 26/2, klockan 13.00, för att säkerställa att du får det gjort i tid.