Vi vill lyfta fram vikten av hälsa och välmående och hoppas att 2024 är året då du utför en radonmätning!

Genom att mäta radon kan du upptäcka om du och din omgivning utsätts för höga radonhalter. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten bör radonhalten understiga referensnivån, 200 Bq/m3. Gränsvärdet för radon, som också är 200 Bq/m3, är bindande, vilket innebär att arbetsplatsen och ansvariga över byggnader är tvungna att vidta åtgärder för att understiga 200 Bq/m3.    

Radongasen utgör en hälsorisk och kan orsaka cancer. Det enda sättet känna till dina halter är genom en radonmätning. Du kan beställa radonmätning hos oss. Vi erbjuder radonmätningar för lägenhet, villa, arbetsplats och markradon. Ta kontroll över din hälsa och säkerställ en trygg miljö med en radonmätning från Eurofins.