Radon är en gas som varken syns, luktar eller smakar, och det enda tillförlitliga sättet att upptäcka dess närvaro i din omgivning är genom en radonmätning. På Eurofins möts vi ofta av missuppfattningar om denna mytomspunna gas. Nedan redogör vi tre vanliga myter om radon, förklarar varför de kan ha uppstått, samt belyser vad som är sant och inte.

 1. Nya hus drabbas inte av radon
  En vanlig missuppfattning är att höga radonhalter inte förekommer i nya hus. Detta stämmer inte; Eurofins rapporterat regelbundet mätningar från nybyggda fastigheter som har förhöjda radonhalter.

  Denna myt kan härledas i att många förknippar radon med byggmaterialet blåbetong som förbjöds under 70-talet, då materialet utsöndrade skadliga halter radon.  Hus byggda under 60-, 70- och början av 80-talet associeras ofta med blåbetong och radongas.

  Trots att blåbetong kan vara en källa till höga radonhalter är den vanligaste källan till höga radonhalter i inomhusluften från marken. Detta innebär att även nya hus kan ha förhöjda radonhalter. Vi på Eurofins rekommenderar att oavsett ålder på fastigheten utföra en radonmätning för att fastställa exponeringsnivåerna.

 2. Lågriskområden innebär att jag inte behöver mäta radon
  Något som ofta skapar missförstånd är radonriskkartor. Radonriskkartorna är uppdelade i låg-, normal- respektive högriskområden för radon. Innebär ett lågriskområde att du är garanterad låga radonhalter? Tyvärr är denna myt inte sann. Att bo i ett lågriskområde innebär inte automatiskt att du är skyddad mot höga radonhalter.

  Syftet med dessa kartor är att ge en överblick samt identifiera prioriterade områden. Lågriskområden kan fortfarande ha tillräckligt höga radonhalter i marken för att generera förhöjda halter inomhus. Därför kan även fastigheter belägna i lågriskområden ha höga radonhalter.
 1. Jag är inte rökare så radon är inte farligt för mig
  Det är sant att rökning ökar risken för lungcancer orsakad av radon. Studier visar att risken för sjukdom ökar med antalet rökta cigaretter och vid vilken ålder individen slutar röka.

  En vanlig missuppfattning är dock att icke-rökare inte kan drabbas av lungcancer orsakad av radon. Detta är felaktigt. Hög exponering av radon är hälsofarligt för alla, oavsett rökvanor och ålder. Därför är det avgörande att genomföra en radonmätning för att säkerställa låg exponering.