5 viktiga skäl att mäta Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som naturligt förekommer i marken och kan tränga in i ditt hem. Trots dess osynliga natur kan radon utgöra en allvarlig risk för din hälsa. Därför är det viktigt att mäta radon i de fastigheter du vistas i. Här är fem viktiga skäl till att du ska göra en radonmätning:

     1. Radon kan orsaka hälsorisker

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Långvarig exponering för höga radonhalter, som definieras av Strålsäkerhetsmyndigheten som 200 Bq/m3, kan öka risken för lungcancer avsevärt. Genom att mäta radon kan du identifiera om ditt hem har en hög radonhalt och vidta åtgärder för att minska exponeringen.

     2. Uppdatera radonmätningen kontinuerligt

När var det senast du mätte din radonhalt? Om det har gått över 10 år sedan din senaste radonmätning eller om du har genomfört några betydande byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten i din inomhusluft, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att du genomför en ny mätning.

     3. Skyldighet att mäta radon

Som arbetsgivare har du en skyldighet att säkerhetsställa arbetsmiljön för dina arbetare. Detta innebär arbetsgivaren bör känna till radonhalterna samt att radonåtgärder bör utföras vid halter över 200Bq/m3. På skolor och förskolor gäller samma krav, men i dessa fastigheter är det fastighetsägarens ansvar att se till att halterna inte överstiger 200Bq/m3.

Hyresrätter och bostadsrätter behöver också säkerställa att de boende inte far illa. Enligt strålskyddslagen (2018:396) har hyresvärden samt bostadsrättsföreningen skyldigheten över att radonhalten inte överstiger referensnivån 200Bq/m3.

     4. Sälja eller köpa en fastighet

Vid ett bostadsköp rekommenderas du att mäta radonhalten innan ett genomfört köp. När du ska sälja kan det också vara bra att vara förberedd med en radonmätning för att göra hela processen smidigare. Dessutom kan en låg radonhalt öka fastighetens värde och attraktionskraft på marknaden.

     5. Känna sinnesfrid

Att veta att du och din familj andas in ren och säker luft i ditt hem, på din arbetsplats eller i skolan ger en oersättlig känsla av trygghet. En radonmätning ger dig sinnesfrid, och du kan vara säker på att du tar hand din hälsa på bästa möjliga sätt.

                               

Om du är osäker på om de fastigheter du vistas i är mätta, varför inte ta det viktiga steget idag och kontakta din arbetsplats, hyresvärd, bostadsrättsförening eller kommunen? Du kan också genomföra en mätning på egen hand. Eurofins erbjuder ackrediterade radonmätningar med Europas snabbaste svarstider, du får ditt resultat inom endast 5 dagar. Beställ dina dosor här.