Eurofins Radon Testing är idag ett globalt kompetenscenter för radonfrågor, här genomför vi ackrediterade radonanalyser för ditt hem och/eller på din arbetsplats. Vi på Radon Testing är ett drivet och härligt gäng som ständigt jobbar på att förbättra flöden och verktyg för att våra kunder ska kunna utföra samt registrera sin mätning på bästa sätt.

Men vi har inte alltid tillhört Eurofins koncern utan ursprungligen så hette företaget MRM Konsult, det bolaget såldes 2016 och är idag Eurofins Radon Testing AB. MRM Konsults historia är en historia som vi vårdar ömt och som sitter oss varmt om hjärtat.

Vår historia 

1990 annonserade den svenska myndigheten att de skulle stänga ner några av deras verksamheter där en del av SGAB (Svenska Geologiska Institut) i Luleå skulle stängas ned. Personalen stod då inför två alternativ, antingen var man tvungen att sluta och hitta ett nytt jobb eller så fick man möjligheten att ta över verksamheten.

12 personer slog ihop sig och bildade MRM Konsult AB 1991, de blev erbjudna att ta över instrument, möbler och allt som de tidigare haft för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten själva. MRM Konsult tog även med sig metoden som användes vid radonmätning av inomhusluft som heter track etch methodic och blev därmed det första privata företag i världen med denna metod! Denna tid präglades av kreativitet och innovation då man även blev först i Europa med att ta fram en metod för att mäta radonhalter i mark.

Kvalitet

Kvalitet är en viktig byggsten i arbetet både för MRM Konsult och för Eurofins Radon idag, vilket visas i våra olika ackrediteringar. I mitten av 1990-talet bestämde sig MRM Konsult för att ackreditera metoden och den kvalitetsstämpeln finns även kvar idag!

Eurofins – en global aktör

2016 valde MRM att sälja sitt laboratorium till Eurofins som sedan några år tillbaka letat efter ett labb som uppfyllde deras krav. Idag är Eurofins Radon Testing en av världens största aktörer på marknaden med ett av Europas modernaste och mest automatiserade laboratorium – vilket inte hade varit möjligt utan MRM Konsult.