Produkter

Nu är det dags att beställa detektorer för långtidsmätning till den nya mätsäsongen 2020/2021. Tänk på att inte börja din mätning innan oktober 2020.

Rapporten du får tillbaka av oss med beräknat årsmedelvärde, använder du för att ansöka om eventuellt radonbidrag.