Produkter

Nu är det dags att beställa detektorer för långtidsmätning till mätsäsongen 2020/2021.

Rapporten du får tillbaka av oss med beräknat årsmedelvärde, använder du för att ansöka om eventuellt radonbidrag.