Beställ radonmätning

Radon kan mätas i inomhusluft, dricksvatten och mark. Eurofins Radon Testing Sweden AB har över 20 års erfarenhet av att mäta radon. Vi hjälper dig att hitta rätt metod för just dina behov och utför samtliga analyser.