Eurofins är en framstående aktör på den svenska radonmarknaden, vilket innebär att vi får tillgång till en stor mängd data från radonmätningar som utförs över hela Sverige. På Eurofins tar vi vårt ansvar och arbetar aktivt för att säkerställa våra kunders integritet samt följa GDPR. När du väljer Eurofins kan du vara trygg i vetskapen att din data och dina resultat är skyddade hos oss. 

Eurofins integritetsarbete

Vi på Eurofins arbetar aktivt för att behandla våra kunder korrekt och värna om deras integritet. Vi säkerhetsställer att våra kunders integritet är skyddad hos oss genom att aldrig dela data från utförda radonmätningar med obehöriga. Dessutom avstår vi från att sälja data till tredje part som kan dra nytta av den, i exempelvis riktad marknadsföring.

- Vi ser en problematik kring att dela eller sälja data till obehöriga, och har nolltolerans mot denna typ av datadelning. Vi uppmanar kunder att säkerställa vilka som får tillgång till deras data, säger Monika Karlsson, VD på Eurofins Radon.

Ansvar som aktör på radonmarknaden

Eftersom Eurofins tillhandahåller en stor del av de radonmätningar som utförs i Sverige bär vi ett stort ansvar för den data och information som delas med oss.  Vi följer därmed GDPR och har en nolltoleranspolicy gällande att dela eller sälja kunders data till obehöriga.

- När du köper en radonmätning hos Eurofins äger du ditt resultat. Du som kund kan vara trygg i att din rapport tillhör och endast delas till dig som köpt analysen, säger Monika Karlsson, VD på Eurofins radon.

När du väljer Eurofins för dina radonmätningar, väljer du inte bara en pålitlig leverantör utan också en som värnar om din integritet och säkerhet. Läs mer om våra köpvillkor här.