Radonmätning arbetsplatser

Så här går det till:

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning.

Vi rekommenderar att ni mäter enligt IRMA's metodbeskrivning. IRMA's metodbeskrvning är striktare än den nyvarande metodbeskrvningen som Strålskyddsmyndigheten förespråkar, men ligger nära den nya metodbeskrviningen som är på remiss från strålskyddsmyndigheten. Genom att följa IRMA's metodbeskrvning, uppfyller ni både den nuvarande och kommande metodbeskrivningen från Strålskyddsmyndigheten. Om ni vill ha mer information om SSM's metodbeskrvning för radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

  • Mätning ska ske i varje separat byggnad
  • Fastigheter med markkontakt eller med källarplan där personer vistas mer än tillfälligt ska minst 1 radondetektor placeras i var femte lokal.
  • I våningsplan ovan mark ska minst 2 detektor placeras på varje plan med fasta arbetsplatser och minst 1 detektor för varje 200 m2.
  • Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta.
  • Placeringen av detektorn kan vara avgörande för resultatet. Detektorn ska inte flyttas under mättiden. Placera gärna detektorn där det är möjligt mitt i rummet.
  • Mät inte i rum där man inte vistas stadigvarande, t.ex. pannrum, ventilationsrum, förråd.
  • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Kalkylator: