Radonmätning arbetsplatser

Så här går det till:

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning.

  • Mätning ska ske i varje separat byggnad
  • Fastigheter med markkontakt eller med källarplan där personer vistas mer än tillfälligt ska minst 1 radondetektor placeras i var femte lokal.
  • I våningsplan ovan mark ska minst 1 detektor placeras på varje plan med fasta arbetsplatser och minst 1 detektor för varje 500 m2.
  • Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta.
  • Placeringen av detektorn kan vara avgörande för resultatet. Detektorn ska inte flyttas under mättiden. Placera gärna detektorn där det är möjligt mitt i rummet.
  • Mät inte i rum där man inte vistas stadigvarande, t.ex. pannrum, ventilationsrum, förråd.
  • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.