Radonmätning flerbostadshus

Så här går det till:

Att kontrollera den luft vi andas varje dag borde vara självklart för alla. Gränsvärdet för radon i bostaden ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

  • Mätningen ska utföras med minst två radondetektorer per lägenhet oavsett dess storlek.
  • Mätningar ska göras i samtliga lägenheter med markkontakt dvs. alla lägenheter som ligger direkt på betongplatta eller ovanför krypgrund. Man bör också mäta i alla portuppgångar och våningsplan.
  • Utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna i varje huskropp och minst en lägenhet per plan mätas. Det är bra att planera för 30% av lägenheterna, då detektorer ibland städas bort av lägenhetsinnehavarna eller försvinner på annat sätt.
  • Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt.
  • Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum eller vardagsrum. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.
  • Om lägenheten består av ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består lägenheten istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje plan.
  • Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.
  • Mät inte i pannrum, soprum, etc där folk inte vistas stadigvarande.
  • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Kalkylator: Ta bort