Det är effektivt och billigt att mäta markradon innan du bygger

Så här går det till:

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

  • Detektorer beställer du enkelt av oss. Bruksanvisning och protokoll följer med.
  • För enskild bostad, exempelvis villa, rekommenderar vi tre detektorer. Är geologin likartad på tomten räcker det med två detektorer. För övrig mark rekommenderar vi en detektor per 500m2.
  • Borra eller gräv ned detektorn på cirka en meters djup.
  • Efter 4-5 dagar skickar du tillbaka detektorerna för analys.
  • Senast dagen efter att detektorerna kommit till oss är analysen klar.
  • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas.

Kalkylator: