Ny vägledning för radonmätning i skolor och förskolor

Under många år har frågan om att mäta radon uppmärksammats allt mer för att säkerställa att vi vistas i en hälsosam inomhusmiljö. Tidigare har våra arbetsplatser och hem varit mest i fokus. Miljön i skolorna har nu blivit allt viktigare att undersöka eftersom flera har upptäckt utrymmen med halter över referensnivån.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat en ny vägledning för att mäta radon i skolor och förskolor som innebär tydligare riktlinjer för kommunerna runt om i landet och om hur dessa mätningar ska gå till och vad som gäller. Vägledningen för skolor och förskolor följer nu Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser. Där man tydligt visar att fokus på mätningen ligger på elever och barnens vistelse. Vill du läsa mer finns den nya vägledningen här.