Idag uppmärksammar vi den Internationella Radondagen. Denna dag skapades av European Radon Assossiation (ERA) för att uppmärksamma radonets hälsorisker och belysa vikten av att mäta radon.

Den största exponeringen av radon sker hemma, på arbetsplatsen samt i skolor och förskolor. Radongasen är särskilt farlig eftersom den varken syns, smaker eller luktar. Det innebär att du måste mäta för att veta hur mycket radon du exponeras för.

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterade att radon är den andra största orsaken till lungcancer efter rökning, en sjukdom med hög dödlighet. I Sverige drabbas omkring 500 individer av lungcancer orsakat av radon varje år.