Vet du om du har radon hemma hos dig eller på din arbetsplats? I Sverige finns radongasen utbredd över hela landet, vilket innebär att du bör göra en radonmätning oavsett om du bor i Malmö i söder, eller i Luleå uppe i norr. Ingen byggnad går säker. Gasen tränger främst in i byggnader genom avlopp, byggmaterial och sprickor i grunden. För att veta din byggnads radonvärde måste du utföra en radonmätning med en radonmätare.

Förekomst av radon i Sverige

Radon finns utbrett över hela Sverige, allt ifrån storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö till ute på landsbygden. Sveriges geologiska undersöknings (SGU) har kartlagt den naturliga radioaktiviteten i marken. Kartläggningen används bland annat för att hitta områden med högre risk för radonproblem.

I Sverige har vi uranrik mark vilket innebär höga radonhalter över hela landet som generellt överstiger 5000 Bq/m3 och kan uppgå till 1 miljon Bq/m3 Detta innebär att även områden med "lägre" radioaktivitet enligt kartan har fortfarande höga nivåer. Kartan ger en överblick av radioaktiviteten i marken och inte specifika byggnaders radonvärden. Det är därför viktigt att utföra en radonmätning oavsett var i Sverige du bor.

Hur tar sig radonet in våra byggnader?

Radon är en gas som finns överallt i marken, vattnen och luften. Eftersom vi konstruerar byggnader med ”hålrum” är det omöjligt att stänga ute radongasen från att tränga sig in i inomhusluften. Gasen tar sig in genom avlopp, fönster, i sprickor i grunden och via byggmaterial. När du har utfört en radonmätning får du en rapport där du kan se om du har halter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m³. Vid förhöjda halter kan du vidta åtgärder för att sänka nivåerna.

Vikten att utföra en radonmätning

Eftersom du, oavsett var i Sverige du bor, kan ha höga radonhalter i din inomhusmiljö är det ytterst viktigt att utföra en radonmätning. Höga radonvärden innebär en risk för din hälsa. I Sverige rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheten att ett radonvärde över 200 Bq/m3 bör åtgärdas på grund av dess hälsopåverkan. Idag orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Genom att utföra en radonmätning med Eurofins radonmätare kan du ta ett viktigt steg för dig och din omgivnings hälsa.